Fra den øverste terrassen er det flott å se utover mot Middelhavet