Mot kvedl vendes blikket mot Crevililentefjellene i vest