Og julefreden kan igjen senke seg når den tid kommer...