16. april 2021
 Mange av sidene er fortsatt under oppjustering. Flere sider blir fjernet for å gi plass til nytt stoff og mange bilder.
 
Nå finner du en ny artikkel (den 910.) om reisen til Spania for 35 år siden. Den har tittelen "Den folkelige kunstneren". (ligger under bolken "En høy himmel)

  Sist oppdatert 16. april 2021