De norske politifolka

Mer tekst og fotos kommer

En av leirportene inn til Stutthof

Karl Magnus Haugan

Karl Magnus Haugan rett før han ble arrestert

Fra en av sovesalene

Noen fanger hadde ikke engang senger, men var henvist til å ligge på utslitte halmmadrasser på gulvet

Hauger med sko taler sitt stille språk. Disse skoene har en gang sittet på menneskeføtter

TEKST KOMMER

To av de tidligere Stutthof-fangene - Odd Fjælberg og Karl Magnus haugan, møttes igjen etter mange år. Denne gang som tidsvitner for norske undommer.

MERE TEKST OG FOTOS KOMMER

Den spartansk utrustede sykestua

Fra Matsalen. Her feiret de norske politifolkene julekvelden

Vaskerommet

Fra utstillingen

TEKST OG FOTO KOMMER

Fra utstillingen

Fangedrakt med fiolett trekant

Fra vakttårnene fulgte SS-folkene med på hva som skjedde i leiren

Dette er den tidligere kommandantboligen

TEKST KOMMER

Informasjonstavle over Stutthofleiren