75 år siden krigsseilernes hjemkomst

I 2020 er det 75 år siden de første krigsseilerne kom hjem. De kom ikke som en stor samlet gruppe, men gjerne en og en. De fikk heller ikke den strålende mottakelsen av et jublende folkehav og hornmusikk, men ble i stedet uglesett av norske myndigheter. De fikk aldri den takken og hederen de fortjente.

Aktive Fredsreiser og Landeskogen Peace Center er nå igang med forberedelsene til en ny utstilling hvor nettopp krigsseilerne står i fokus. Den skal gjenspeile de norske sjøfolkas innsats under krigen, arbeidstittelen er: Krigsseilernes ettermæle.

Vi skylder framtiden å avdekke krigens handlinger, også det som skjedde med de norske sjøfolka, og utstillingen vil skildre krigsseilernes hverdagsliv ombord, den farlige konvoiseilasen, kamp i første linje og vanskelige tider for familien, og kone og barn som var hjemme i usikkerhet. Hvordan deres hverdag var. Og problemene de møtte etter krigen. Førstehåndskildene til utstillingen er de som vokste opp i et krigsseilerhjem.

Utstillingen skal åpnes 24. april av forfatter Guttorm Eskild Nilsen, som er sønn av en krigsseiler.

Utstillingen vil vise et bredt spekter av sjøfolkas innsats for Norge under krigen, både de som seilte i hjemmeflåten langs Norskekysten og de som seilte utenriks i handelsflåten, samt marinens store bidrag i kampen for freden.

Vi har fått tilgang til unike brev, bilder og dokumenter som belyser innsatsen. Det er avsatt tre rom for utstillingen, hvor det vil bli satt opp store plansjer, effekter fra krigsseilasen, og det legges ut egne oppslagsbøker hvor krigsseilerne med egne ord forteller om sine opplevelser. Både under krigen, men også om den vanskelige tiden etter hjemkomsten til Norge.

Temaene er: Sjøfartsnasjonen Norge - Tidsskille 9. april 1940 - Hvalfangerne som ikke kom hjem - Kvinnelige krigsseilere - Norske sjøfolk i tyske og japanske leirer - Sjøfolkenes hverdag - Med livet som innsats –Konvoifarten - D-Dagen - Havets kirke - Krigen etter krigen – for å nevne noe.

Utstillingen blir permanent og planen er at det også skal utarbeides et eget undervisningshefte rundt temaene, og at dette igjen skal kunne brukes av skoleklasser og grupper som besøker Landeskogen.

Treff for etterkommere av krigsseilerne

I tidsrommet 24.-26. april 2020 arrangeres det et eget treff for krigsseilernes etterlatte, familier og andre interesserte på Landeskogen Peace Center og Revsnes Hotell. 

Fredag 24. April:

De som ønsker kan komme allerede fredag. Det er innkvartering på Revsnes hotell. Etter middag blir det sosial sammenkomst i baren, som for anldningen er ”omgjort” til  Strykejernet - en av de velkjente barene i Liverpools havneområde, og vi benytter kvelden til å bli kjent med hverandre.

Lørdag 25. April:  

Arrangementene vil i dag foregå på Landeskogen Peace Center

Kl. 09.30: Eilert Munch Lunde forteller om sitt nye filmprosjekt "Det var hjem vi sjøfolk skulle - om krigsseilerne og deres familier".

Kl. 10.30 Vi viser filmen "Krigsseilerne - med æren i behold" 

Kl. 12.00:  Åpning av utstillingen Krigsseilernes ettermæle ved Guttorm Eskild Nilsen.

Kl. 13.30: Lett lunsj på Landeskogen

Kl. 14.30: Der brenningen brøt. Sidsel van der Hagen forteller om Sjømannskirken i Liverpool, hvor hennes far var prest under krigen. Det var også der Linge-kompaniet drev sin ”rekruttering”.

15.30: Frank Thorsen fra Krigsseilerarkivet orienterer om  arkivets virksomhet og viser hvordan vi kan finne opplysninger om skip og skipsmannskap etc.

Kl 19.00: Festmiddag og samlingen på Revsnes Hotel. Etter middagen er tiden til egen disposisjon. Enten man vil prate med nye bekjentskaper eller avlegge et besøk i baren.

Søndag 26. april:

Frokost. Etterpå foredrag (tema ikke fastlagt foreløpig)

Deretter lunsj før hjemreise.

Pris pr person:

Pris 2 netter (fra 24.4. – 26.4)

Pris per person i dobbeltrom kr 2 300,-

Pris person i singelrom kr 2 600,-

Inkludert i prisen er: Overnatting 2 netter m/buffetfrokost, middag fredag kveld, lunsj på Landeskogen  og festmiddag lørdag kveld, Lunsj før avreise søndag

Pris 1 natt (fra 25.4. – 26.4)

Pris per person i dobbeltrom kr 1 400,-

Pris person i singelrom kr 1 600,-

Inkludert i prisen er: Overnatting 1 natt  m/buffetfrokost, lunsj på Landeskogen og festmiddag lørdag kveld, Lunsj før avreise søndag

Påmelding til:

Aktive Fredsreiser – tlf 3715 3900 eller e-mail:

Bookingkode: Arr. 7404 fra 24.- 26.04.20

 

 

Jan Sørensen forteller

Evig heder

TV-serien Evig Heder er en av de sterkeste dokumentasjoner om krigsseilernes opplevelser. Under, og ikke minst ETTER KRIGEN. I dette klippet får du møte blant annet et interessant intervju med krigsseileren Erik B.Simensen fra Stavern. Og du tror knapt det du hører, når Simensen forteller om sitt møte med norsk byråkrati, da han kom hjem til Norge igjen etter krigen. Skatteoppkreveren var en av det første som møtte han. Han måtte betales  skyldig skatt og ble tvangstrukket: Han seilte i undervannbåt og kjempet for Norges frihet under krigen, og da mente skattevesenet at han i tillegg HADDE HATT GRATIS KOST OG LOSJI i undervannsbåten. Og den slags skulle man skatte av...

https://tv.nrk.no/serie/evig-heder/sesong/1/episode/5/avspiller