Tirsdag 13. november 2018

Det er den 317. dagen i året og det er 48 dager igjen av året.

 

Navnedag i dag har: Kirsten – Kirsti

Kirsten er dansk og norsk variant av kvinnenavnet Kristine, som har opprinnelse i det latinske kvinnenavnet Christiana som betyr «kristen», og det greske navnet Christós som er en gresk oversettelse av det hebraiske masjach (םשחה) som betyr «salve».

Kirsti er en finsk og skandinavisk kortform av kvinnenavnet Kristina som har opprinnelse latinske Christianus, «kristen».

 

I dag er det ”Bricciusdagen”, og den er minnedag for en vanskelig kar, en biskop som laget mye trøbbel rundt seg. Etter å ha innehatt sitt embete i 33 år måtte han komme seg av gårde å få et eksilopphold. men etter 7 års funderinger hadde han tatt til fornuften. Fått gode holdninger, og dro tilbake igjen. Da dannet han det nye kristne senteret i Tours, og folket tok imot ham med vennlighet og respekt. Trøbbelet ble byttet ut med godhet og vennlighet og han oppholdt seg her inntil han døde i år 444.

 

Litt historie fra denne datoen:

1742 – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab ble stiftet.

1905 – Folkeavstemningen 12. og 13. november om monarki eller republikk i Norge fører til valget av prins Carl som norsk konge; 259 563 stemmer for, mens 69 264 stemte imot. Kun menn har stemmerett under valget.

1908 – Andrew Fisher blir Australias 5. statsminister.

1923 – Sovjetunionens flagg, kjent for hammeren og sigden, blir tatt i bruk.

1943 – Italia slutter seg til de allierte

1944 – Kystruteskip DS «Saude» synker i Vatlestraumen ved Bergen uten tap av menneskeliv etter å ha blitt pårent av tysk ubåt U-1052.

1944 - Motstandsmannen Gregers Gram faller i kamp med Gestapo i Oslo.*

1945 – Etiopia og Panama blir medlem av FN.

1985 – Vulkanen Nevado del Ruiz i Colombia har et stort utbrudd. Lavastrømmer og leirras tar livet av ca. 23 000 mennesker.

1990 – Den første kjente websiden blir skrevet.

1994 – Sverige stemmer for EU-medlemskap.

1994 – Romsonden Magellan brenner opp i Venus-atmosfæren.

2006 – Det blir bestemt at programmeringsspråket Java vil bli utgitt under GPL-lisensen.

2015 – Terrorangrep i Paris

 

Gregers Gram

Gregers Winther Wulfsberg Gram, født i Oslo (Vestre Aker), norsk motstandsmann, sønn av Harald Gram. Deltok i felttoget mot tyskerne i Norge 1940, arbeidet senere illegalt, måtte våren 1941 rømme til Sverige. Kom til Storbritannia samme år og ble etter spesialutdannelse fenrik i kompani Linge. Gram var en av okkupasjonstidens dristigste sabotører, var bl.a. med på senking av tyske skip på Oslo havn sammen med Max Manus. Falt i kamp med Gestapo på Plasskaféen i Oslo 13. november 1944. En byste av Gram ble avduket ved Njårdhallen i Oslo 1994, utført av Nina Sundbye. (Fra Store norske leksikon)

 

Nobelprisen i litteratur

Sigrid Undset ble tildelt Nobels litteraturpris 13. november 1928. Hun var den nest yngste som var blitt tildelt litteraturprisen i litteratur til da og den tredje kvinne.

 

Nobelkomitéens begrunnelse

"Svenska Akademien har vid sammanträde den 13. november 1928 i enlighet med föreskrifterna i det av Alfred Nobel den 27. november 1895 upprättade testamente beslutit att tildela Sigrid Undset 1928 års litterära Nobelpris förnämligast for hennes mäktiga skildringar ur Nordens medeltida liv. Stockholm den 10. desember 1928.

Prisen ble overrakt av kong Gustaf i Stockholm 10. desember 1928. Den bestod av gullmedalje, diplom og prispengene på kr 156 000. Alle prispengene ga hun bort til veldedige formål.

Motkandidaten var sovjetiske Maxim Gorki. Dermed stod valget for Svenska Akademin mellom en radikal kommunist og det som mange oppfattet som en reaksjonær katolikk. 

 

Dagens Gullkorn:

Noen mennesker ergrer seg over at roser har torner. Jeg for min del er mer tilbøyelig til å glede meg over at torner har roser.

 

Kilder:

Wikipedia,

Store norske leksikon,

Hva dagene vet (Sverre Østen)