Tid for mandelblomstring

Lørdag 15. februar 2020

er den 46. dagen i året. Det er 319 dager igjen av året.

Navnedag: Sigfred - Sigfrid – Sigbjørn

Sigfred er et norsk mannsnavn dannet av norrøne sigr eller gammelhøytyske sigu, som begge betyr «seier», og norrøne friðr, «kjærlighet, fred» eller «beskyttelse», eller gammelhøytyske fridu, «fred». Sigfrøðr og varianten Sigrøðr var norrøne former av navnet. Sighrødh var en gammelsvensk form av navnet.

Sigfrid er et norsk kvinnenavn med norrøn opprinnelse, men er også brukt som mannsnavn, blant annet på svensk og tysk.

Sigbjørn er et mannsnavn dannet av de norrøne ordene sigr, «seier», og bjǫrn, «bjørn»

Sigfriddagen

Den hellige Sigfrid (lat: Sigfridus) ble født en gang på 900-tallet, sannsynligvis rundt 965, ifølge tradisjonen i Northumbria i Nord-England. Han ble prest i York og var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i Glastonbury. Ifølge Sigfridslegenden fra 1200-tallet var han erkebiskop av York, men dette stemmer ikke, det har aldri vært noen erkebiskop av York ved navn Sigfrid. Men han hadde et nordisk navn, så en teori hevder at han var etterkommer etter norske innvandrere til Irland fra Ragnar Lodbroks tid og at han egentlig var biskop av Cork.

Rundt 995 kom han til Norge etter oppfordring fra kong Olav I Tryggvason (995-1000), som hadde bedt den engelske kong Ethelred II om å sende noen misjonærer til landet. Sigfrid ble viet til misjonsbiskop, og han reiste til Norge sammen med to andre biskoper, Johannes og Grimkjell. De planla å arbeide i Sverige i tillegg til i Norge.

Fra 1474 ble Sigfrid feiret som Sveriges skytshelgen. Han er patron for flere kirker i Sverige, blant dem Växjö domkirke (sammen med Johannes Døperen). I den svenske lutherske kirken bærer kirker i Källeryd i Småland og på Essingen i Stockholm hans navn. I svensk senmiddelalder blir Sigfrid fremhevet som Sveriges apostel, på bekostning av den hellige Ansgar. I den oppregning av svenske helgener i prologen til Erikslegenden som ble skrevet på begynnelsen av 1500-tallet, kalles han «Sigfridus aff Wexiö, som cristnade Swirges land», mens Ansgar urettferdig nok glimrer med sitt fravær.

15. februar feiret man i det gamle Roma festen Lupercalia,  som var en romersk religiøs fest og hørte til guden Faunus' kult. Hensikten var å beskytte kveget mot ulvene. Festen fikk også preg av en fruktbarhetsritus, idet Faunus' prester, luperci, som var iført ulveskinn, slo kvinnene de møtte med remmer for å gjøre dem fruktbare.

Nasjonaldag: Serbia

Gammelt værtegn

Sigfriddag. Ble de mildvær på Sigfriddagen, betydde det at mangelen på vann ville ta slutt om 40 dager. Det var vanskelig å få vannet i brønnene til å rekke, så fra denne dagen begynte bøndene å smelte snø for å spare på brønnvannet

Som denne dag er, blir sommeren.

Dette har skjedd denne datoen:

1637 – Ferdinand III blir keiser av det tysk-romerske rike.

1764 – Den amerikanske byen St. Louis blir dannet.

1898 – Den spansk-amerikanske krig: USS Maine eksploderer og synker i Havanna, Cuba, under mystiske omstendigheter. Mer enn 260 mennesker omkommer. Dette ledet til den amerikanske krigserklæringen mot Spania.

1942 – Andre verdenskrig: Singapore overgir seg til de japanske styrkene. Omkring 130 000

1950 – Sovjetunionen og Folkerepublikken Kina signerer en gjensidig forsvarsavtale.

1952 – De 6. olympiske vinterleker åpner i Oslo.

1965 – Canada bytter ut det gamle britiske koloniflagget med dagens rød-hvite flagg med lønnebladet.

1989 – Sovjetiske tropper trekker seg ut av Afghanistan.

1995 – Kevin Mitnick blir arrestert av FBI for å ha brutt seg inn i noen av USAs «sikreste» datasystemer.

1996: Det norskeide tankskipet Sea Empress går på grunn utenfor den walisiske byen Milford Haven, og 65 000 tonn råolje lekker ut.

2003 – Mennesker i 600 byer over hele verden (anslagsvis 10–15 millioner) protesterer mot en USA-ledet krig mot Irak.

2013 – Meteorittnedslaget i Russland i 2013: Flere hundre mennesker ble skadet i Tsjeljabinsk oblast i Russland.

Dagens Gullkorn:

Våre liv er det tankene våre gjør det til.

Marcus Aurelius

Kilder:

Sverre Østen

Wikipedia

Agnar Nilsen