Velkommen inn i siden vi har kalt ”I Veksthuset”. Som i et hvert annet veksthus er hensikten å få fram noe for enhver smak. I vårt lille veksthus finner du refleksjoner, dikt, små fabler, anekdoter og selvopplevde hendelser. Men også andre har bidratt med verdifulle ”frø” og ”stiklinger”, og i vårt tilfelle ønsker vi å dele dette med hverandre. Stoffet vil jevnlig bli byttet med nye innslag

Mangfoldigheten

”Hvis vi ser på skaperverket rundt oss, så ser vi også hvor stor mangfoldighet det er. Men legg også merke til hvor harmonisk det er satt sammen. På et bjerketre er det ikke to blader som er like, på havets skummende bølger skiller den ene dråpen seg fra den andre. Legg noen sandkorn under mikroskopet og du oppdager at de alle er forskjellige. Og mennesket, det ypperste vesen i skaperverket, er et selvstendig individ, med egne tanker og egen innstilling til livet. Det er sagt at vi fødes som originaler, men vi dør som kopier.” Disse setningene skrev jeg ned på en lapp engang på 70-tallet, og denne lappen har siden fulgt med meg. Det var Oddvar Nilsen som kom med disse betraktingene i en av sine bøker. Og han har så rett. Vi må våge å være originalen og ikke søke etter å bli kopi av andre. Tenk på hvor verdifull hver enkelt av oss er.

Det er viktig å huske at det er ikke noen mennesker som er mindreverdige. Det å føle seg mindreverdig fører til store lidelser og dette igjen får store konsekvenser.

Alle mennesker har godt av omtanke. Når et menneske kommer i den situasjon at man føler seg uten venner, uten noen som tenker på en, da blir gjerne vanskelighetene dobbelt så store. Ensomme og ulykkelige mennesker blir enda mer ulykkelige og ensomme når de får det for seg at det ikke lenger er noen som bryr seg om dem. Så hvorfor ikke bruke denne dagen til å tenke over om det ikke er en eller annen i din nærhet som trenger en ekstra oppmuntring og hilsen nettopp i dag. En hilsen fra  deg i en usikker "koronatid".

Værmelding. . .

Grått og trist er det ute

Men lyst og fint er det

Inne i deg.

I den kroken

Du har glemt å se i.

 

En oppdagelsesferd

I skjønnhetens timer.

Alle disse timene –

Som er lagt i din vugge.

Som løfter oss over det grå og triste

Både i oss -

Og rundt oss.

 

Værmelding for i dag:

Sol i ditt hjerte og sinn!

Helga Arntzen

Kjenner vi oss igjen?

Det gjelder å være tålmodig

Det store musemøtet

Musene samlet seg til et stort møte. De rådslo om hva de skulle gjøre for å klare seg mot sin store fiende, katta. Det kom mange forslag fram, og det ble brukt sterke ord i diskusjonen. Men det var ikke lett å bli enige om en god plan.
Til slutt reiste en ung mus seg opp og sa: "Jeg har et forslag. Alle vet jo at katta kan slå klørne i oss fordi vi ikke oppdager den i tide. Hvis vi binder en bjelle om halsen på katta; da kan vi høre den og løpe vår vei!"

Det var en god idé, og alle stemte for forslaget. Men da var det en gammel grå mus som reiste seg opp og sa: "Jeg er enig med den ærede taler. Men jeg vil gjerne vite hvem som skal binde bjella på katta."

"Det er ikke vanskelig," sa den unge musa. "Vi nedsetter en komité, et utvalg som skal drøfte problemet."

Det gjorde de, og den komiteen sitter fremdeles og drøfter problemet.