Bilder fra Bøkebyen

Her skiftes det ut bilder med jevne mellomrom. Til å begynne med legges det ut en del flyfotos fra Larvik. De er tatt på slutten av 1970 tallet og begynnelsen av 1980-tallet.

Larvik havn med jernbanen, Grand Hotel etc.

Skottebrygga og området ved jernabestasjonen

Bebyggelse rundt Larvik sykehus og aldershjemmet, med deler av Utsiktsveien

Øvre Nanset med Hovlandbanen til venstre

Frankendalsveien med Hovlandbanen i bakgrunnen

Et utsnitt fra Ulaområdet