Blanche Major sammen med Gerd Solveig Schjølberg i forbindelse med TV-opptak. Den nye boken om Blanche Major blir utgitt i begynnelsen av november 2009

Karsten Pettersen

Her er noen bilder fra turen med Karsten Pettersen og Tomrefjord ungdomsskole i august/september 2009. Turen gikk til Polen, Tsjekkia og Tyskland og var en reise i historie, geografi og kultur .

En annerledes historietime

Det ble en veldig spesiell historietime da tidsvitnet Karsten Pettersen fortalte om sine opplevelser som krigsfange i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Det er ingen som kan formidle historien bedre enn de som selv har opplevd den!

Karsten har en egen evne til å levendegjøre sin historie, og tilhørerne blir engasjert fra første øyeblikk.

På stedet hvor det skjedde

Det blir ekstra sterkt når man er på det stedet hvor tingene skjedde.

Karsten tok med seg elevene fra Tomrefjord til sin gamle "arbeiedsplass" i Sachsenhausen - nemlig leirens "sykehus".

Hans historie er sterk og den er påtrengende, og han formidler den i et språk som ungdom forstår.

Dermed skaper det også refleksjoner.

Her kom de Hvite bussene

Det var her - utenfor porten i Sachsenhausen - Karsten en dag fikk se De Hvite bussene som skulle hente de norske fangene. 
Det hadde en tid versert forskjellige rykter i konsentrasjonsleiren, og nå viste det seg at det var riktig det som ryktene hadde fortalt.

Og Karsten var en av dem som ble reddet i denne aksjonen på slutten av krigen. 

Du kan lese mer om Karsten Pettersens opplevelser i Sachsenhausen på Aktive Fredsreiser nettsider, ved å klikke deg inn på "Tidsvitner"

http://www.aktive-fredsreiser.no

Historietime med praksis

Det er ikke hver dag elevene ved Tomrefjord ungdomsskole får praktisk øvelse i historietimene. Men det fiikk de da de besøkte Sachsenhausen sammen med Karsten Pettersen.
I "beste" Kapo-stil kommanderte han elevene ut på skobanen, og lot de få en en aldri så liten opplevelse av hvordan det var for fangene å gå på skobanen, når naziregimet skulle prøve ut nye skosåler. Og han sparte såvisst ikke på det verbale kruttet.

Karstens bidrag i en ny bok

Den nye boka om redningsaksjonen med De Hvite Bussene er nå ferdig skrevet, og klar for trykking. I boka har også Karsten gitt sitt bidrag i form av hans dokumentasjon av hjemreisen med de Hvite Bussene våren 1945.

På bildet er Karsten Pettersen sammen med Oddvar Schjølberg under et besøk i Sachsenhausen