100 årsjubileum på Landeskogen

Nå er det feiret 100 årsjubileum på Landeskogen. Og i den forbindelse var det ønskelig med en bok om Landeskogens fargerike historie. Nå er den klar og lagt ut for salg.

Tidligere ordfører i Bygland - Knut A. Austad – skriver i bokas forord:

Du held no ei bok i dine hendar som inneheld glimt frå ein 100 årig historie om Landeskogen i Bygland kommune. Ein historie ikkje berre om eigedomen og institusjonen Landeskogen, men korleis samfunnets  behov har endra seg, og korleis dette har påverka lokalsamfunnet.

For Bygland kommune var det ei stor utfordring å omstille seg etter at Landeskogen med alle sine arbeidsplassar, først som tuberkolosesanatorium og sidan som "åndssvakeheim", vart nedlagt.

Alt frå mine første dagar som ordførar i Bygland i 1995 var det stort engasjement frå mange av mine sambygdingar for å iverksette tiltak i kommunal regi som kunne sikre at Landeskogen på ny vart fyllt med innhald.

Gjennom alle desse åra fram til 2010, med mange idear og innspel, godt støtta av politikarar

og næringsmedarbeidarar i kommunen, kom løysinga med Helga Arntzen og Aktive Fredsreiser, – og det nye kartet over eigedomen Landeskogen vart teikna.

Bygland kommune la ut ein del av eigedomen ved Byglandsfjorden som friluftsareal for alle, og bustadområde vart etablert på eigedomen.

Filadelfia overtok ein del av eigedomen som omsorgsenter for tidlegare rusavhengige på veg tilbake til ein betre kvardag. 

Helga Arntzen og Aktive Fredsreiser overtok mestedelen av eigedomen og etablera Landeskogen Peace center. Rehabilitering av bygningsmassane starta, og arbeidet for å fylle landeskogen med fredsskapande innhald var i gong.

Seinare har Elgtun som turistreisemål kome til.

Denne reisa gjennom 100 år viser store endringar på Landeskogen. Det som ikkje har endra seg er engasjementet blandt bygdefolk og lokalpolitikarar.

Me er mange som har eit sterkt ønskje om at dei nye etableringane på Landeskogen skal lukkast i å nå sine mål, og at lokal medverknad kan stø opp under dette.

Takk til alle som har kjempa for landeskogens framtid.

Takk til forfattar og Aktive Fredsforlag som gjev oss glimt frå landeskogens historie.

Takk til  Arntzen som med sitt livsverk og fredsskapande arbeid tek landeskogen

vidare frå det som har vore og inn i framtida.

Landeskogens Venner  Knut A. Austad

Ei spennande og informativ bok

Ole Birger Lien i avisen Setesdølen skriver følgende om boka:

 I samband med at Landeskogen i Bygland markerer 100-årsjubileum i år, har no boka ”Fra sanatorium til fredssenter” blitt lagt ut for sal.

Oddvar Schjølberg har skrive ei spennande og informativ bok med mange flotte glimt frå dei 100 åra. Forfattaren skildrar vegen frå tuberkulosesanatorieum via ”åndssvakeheim” til flyktningemottak og dei siste åra eit stadig meir omfattande fredssenter på framifrå vis.

Her er glimt frå jolefeiring og 17. mai, bakeri og ikkje minst brannen i 1942, dei fleste aktuelle hendingane har fått sin plass.

I tillegg til god tekst er boka rik på bilete. Det gjev ein dobbelt effekt. Kvifor? Mange frå Bygland og dalen elles har hatt sin arbeidsstad på Landeskogen. Då er det ekstra morosamt viss ein finn ein av ”sine” på eit bilete i boka!

”Fra sanatorium til fredssenter” er ei bok om Landeskogen, men også om Setesdal. Ei interessant utgjeving mange vil ha mykje att av å lese.

5. juli 2010  var en stor dag i Landeskogens historie. Da ble kontrakten underskrevet av Helga Arntzen, rådmann Trine Grønnbekk og ordfører Knut A.Austad

5. juli 2010 var en stor dag i Landeskogens historie. Da ble kontrakten underskrevet av Helga Arntzen, rådmann Trine Grønnbekk og ordfører Knut A.Austad

Til venstre Tudor Lakatos har fått betegnelsen Romanias Elvis Presley, og er en av sigøynerfokets syngende representanter. Til Høyre Arne Nordihus som jobber med ulike hjelpeprosjekt rundt om i verden, blant annet i Romania. I midten bokas forfatter Oddvar Schjølberg

Til venstre Tudor Lakatos har fått betegnelsen Romanias Elvis Presley, og er en av sigøynerfokets syngende representanter. Til Høyre Arne Nordihus som jobber med ulike hjelpeprosjekt rundt om i verden, blant annet i Romania. I midten bokas forfatter Oddvar Schjølberg

Landeskogen Peace Center har 100 rom til disposisjon. Og mange av disse rommene gjøres om til utstillingslokaler. Her et glimt fra et av rommene som omhandler Den kalde krigen og Berlinmuren.

Landeskogen Peace Center har 100 rom til disposisjon. Og mange av disse rommene gjøres om til utstillingslokaler. Her et glimt fra et av rommene som omhandler Den kalde krigen og Berlinmuren.

Fredssenteret er 10 år

For ti år siden – den 5. juli 2010 - overtok Aktive Fredsreiser Landeskogen lungesanatorium av Bygland kommune. Landeskogen Peace Center ble etablert med mål om å bygge opp et internasjonalt fredssenter utstillinger og seminarer. Fredssenteret skulle også brukes som en destinasjon for skoleturer for norsk, dansk, tysk og polsk ungdom.

De første årene ble brukt til å pusse opp den fem mål store bygningsmassen med hovedhus, bestyrerbolig og internatene Landly og Skogtun. I tillegg var det 300 mål skog som skulle forvaltes. Her er det etablert en menneskerettighetssti fra Landeskogen til Utsikten.

På Landeskogen Peace Center er det i dag mange utstillinger:

- Den kalde krigen

- Fugler på Landeskogen

- Landeskogens historie

- Fredsstudier i Tromsø

- Murens fall 9. november 20 års markering

- KZ Ravensbrück

- Håp

- Trommer for fred

- 30 års engasjement i landsbyen Sutukoba i Gambia/West-Afrika

- Klima og Miljø

- Utstilling om Mahatma Gandhi

- Krigsseilere (åpner snart)

 Vi har også en stor fagboksamling.

Landeskogen Peace Center har skapt ringvirkninger. På Landeskogen finner vi i dag Elgtun der man kan stifte nærmere bekjentskap med skogens konge. Vi har også en kafé og tilbud om minigolf.

Landeskogen Peace Center har blitt et naturlig samlingssted for arrangementer i bygda. 17. mai, Lucia, brylluper, litteraturfest og seniordans, for å nevne noe.

Selv om Landeskogen Peace Center «bare» er 10 år i år, så er byggets historie mye eldre. Er du interessert i lokalhistorie, så kan vi anbefale boken «Fra sanatorium til fredssenter» som ble gitt ut i fbm 100-års markeringen i 2016. Den kan du lese mer om her (Fra Sanatorium til fredssenter).

Landeskogen 100 år – Fra sanatorium til fredssenter

”Fagert og storfelt, mest som eit slott å sjå til”. Slik beskrev sogneprest Bolling Landeskogen i 1938.

Denne fantastiske jubileumsboken gir et unikt innblikk i historien til ett av landets mest særegne og vakre byggverk som bl.a. har huset lungesanatorium, flyktningmottak, hjem for utviklingshemmede og – ikke minst – Landeskogen Peace Center.

Her har flere generasjoner setesdøler hatt sitt daglige virke. Og på ”kjærlighetsstien” har flere funnet sin utkårede.

Gled deg til å lese den – dette er en morsom, interessant og underholdende bok!

Film fra Landeskogen

I Koronatider

Bli med Aktive Fredsreiser på en innholdsrik og spennende klassetur til Setesdal. Her driver vi fredssenter og hotell.

Landeskogen Peace Center, har utstillinger om blant annet Den kalde krigen, miljøvern og kvinneleiren KZ Ravensbrück.

I den 5000 kvadratmeter store hovedbygningen finnes også kafé, bibliotek og rom for fredsstudier. På området ligger en park med tamme elg som spiser av hånden og som kan klappes.

Aktive Fredsreiser som driver fredssenteret, har et eget hotell i tilknytning til Landeskogen.

Revsnes hotell har kanoer for utlån og egen badestrand i idylliske omgivelser. Nær hotellet finnes et raftingsenter som byr på fart og spenning.

Kristiansand ligger en times kjøring fra hotellet. Her kan vi besøke Arkivet, Gestapos hovedkvarter på Sørlandet under 2. verdenskrig.

I kjelleren på den tidligere statsarkivbygningen i Kristiansand, hadde Gestapo fangeceller og et torturkammer. Nå er disse rekonstruert og åpne for publikum.

Vi håper både klasser som mister sin tur til Krakow og Berlin, og andre velger en spennende klassetur med fokus på friluftsliv og miljø i Norge.