Menneskeverd og fangeberetninger. En reise med Holocaust, tidsvitner, menneskerettigheter og fremtidshåp, Morten Smith Tveten var redaktør. Aktive Fredsforlag 2005.

Boken gjengir beretningene til flere tidsvitner, i tillegg til betraktninger om ondskap og litt bakgrunnsinformasjon om Auschwitz og annet. Intervjuet med Blanche Major finnes utdypet i en egen bok, Jeg overlevde Auschwitz.

Menneskeverd og fangeberetninger er en bok som inneholder beretningene til 10 av våre tidsvitner, både lærerike historier og nyttig bakgrunnsinformasjon. Det er lagt vekt på at boken skal være interessant både for ungdom og dem som har opplevd krigens redsler.